AfdelingenDe Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken is een Onderdirectoraat van het MInisterie van Justitie en Politie en bestaat uit de volgende afdelingen.Toelating en Vestiging is belast met het in behandeling nemen van alle aanvragen met betrekking tot verblijf, verlening verblijf en naturalisatie.Naturalisatie is belast met het in behandeling nemen van alle aanvragen met betrekking tot naturalisatie.Uitzetting is belast met het weigeren van aanvragen, intrekken van vergunningen, het uitzetten van ongewenst verklaren van vreemdelingen.