Wat moet ik doen als ik naar Suriname wil afreizen en langer dan 3 maanden wil verblijven?Op de Ambassade of het Consulaat van Suriname in het land van herkomst een machtiging tot kortverblijf (MKV) aanvragen (artikel 3 Vreemdelingenwet 1991 jo artikel 12 Vreemdelingenbesluit 1995). Bij een goedgekeurde MKV ontvangt de aanvrager een KV visum van de Ambassade of het Consulaat van Suriname in het land van herkomst.Waar moet ik een MKV aanvragen als er geen Ambassade of diplomatieke vertegenwoordiging van Suriname in het land van herkomst is?Vreemdelingen afkomstig uit die landen, dienen dan een MKV aanvraag in, in een land waar de diplomatieke vertegenwoordiging wel aanwezig is. Bij voorkeur wordt geadviseerd gebruik te maken van de diplomatieke vertegenwoordiging in het land via welke de vreemdeling zal afreizen.Behandeltijd MKV (maximaal 3 maanden)Binnen 8 dagen na aankomst moet u zich aanmelden bij de Vreemdelingendienst van het Korps Politie Suriname (KPS). Vervolgens moet u binnen 14 dagen een aanvraag tot verblijf indienen, waarbij u zult kiezen voor de type aanvraag verblijf overige.
Doordat de aanvraag reeds in het buitenland geschiedt, kan een beoordeling op een verblijfsvergunning in Suriname sneller en via een eenvoudige procedure worden afgehandeld. De documenten die bij het aanvragen van een MKV worden ingediend zijn gelijk aan de documenten die noodzakelijk zijn voor de type aanvraag verblijf overige.Kortom:MKV procedure geldt voor alle vreemdelingen (m.u.v. de categorie Surinaamse Origine en Caricom staatsburgers ) die voornemens zijn langer dan drie maanden in Suriname te verblijven.
MKV procedure geldt niet voor vreemdelingen die naar Suriname afreizen met het doel van toerisme of zaken.