Wie komt in aanmerking voor deze procedure?Wie komt in aanmerking voor deze procedure?

Vluchtelingen/asielzoekers die in het bezit zijn van een certificaat van het United Nations High Commisioner For Refugees (UNHCR)

Vluchtelingen

Vreemdelingen die in hun thuisland gegronde vrees hebben voor vervolging. Redenen voor vervolging kunnen zijn:

  • - ras
  • - godsdienst
  • - politieke overtuiging
  • - of het behoren tot een bepaalde sociale groep

Asielzoekers

Vreemdelingen die asiel hebben aangevraagd en de bescherming van een ander land hebben ingeroepen.


Documentenlijst aanvraag verblijf vluchteling/asielzoeker


Indienen aanvraag verblijf vluchteling/asielzoeker